Điều Khoản Chung

Kính gửi Quý Khách hàng thân mến!

Vui lòng đọc kỹ điều khoản sau đây trước khi hoàn tất đơn đặt hàng của bạn. Khi tiến hành đặt hàng, bạn đã đồng ý với nội dung của các điều khoản.

Điều khoản và Điều kiện Chung (sau đây gọi là Điều khoản chung) của RIAVITA PHARMA Kft. (Địa chỉ trụ sở chính: 15 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam; SĐT: 0913438586-02363686859, E-mail: info@riavita.vn. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng đặt hàng (sau đây gọi là Người tiêu dùng) theo số CSO: 27517547 4791 113 01 (sau đây gọi là các Bên).

Phạm vi của Điều khoản chung này mở rộng cho tất cả các dịch vụ thương mại điện tử được cung cấp trên lãnh thổ Việt Nam bằng cách sử dụng cửa hàng điện tử trên trang web www.riavita.vn (sau đây gọi là trang web), và các giao dịch thương mại trên lãnh thổ Việt Nam giữa các Bên được chỉ định trong hợp đồng này.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản chung này không đúng hoặc không hợp lệ về mặt pháp lý, điều đó không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của hợp đồng, chúng vẫn có hiệu lực và các quy định của pháp luật liên quan sẽ được áp dụng thay cho phần không hợp lệ hoặc không chính xác.

Ngôn ngữ của các hợp đồng được điều chỉnh bởi Điều khoản chung này là tiếng Việt. Các hợp đồng thuộc phạm vi của Điều khoản chung này không đủ điều kiện là hợp đồng bằng văn bản, chúng không được Nhà cung cấp dịch vụ đăng ký.

Nhà cung cấp dịch vụ bảo lưu mọi quyền đối với trang web, bất kỳ phần nào của trang web và nội dung xuất hiện trên trang web, cũng như việc phân phối trang web. Nghiêm cấm tải xuống, lưu trữ điện tử, xử lý và bán nội dung hoặc bất kỳ phần nào của nội dung xuất hiện trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà cung cấp dịch vụ.

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện Chung, việc sử dụng trang web, các sản phẩm riêng lẻ hoặc quá trình mua hàng, vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi theo các chi tiết liên hệ được cung cấp.

Thông tin chi tiết về nhà cung cấp:

 • Tên nhà cung cấp dịch vụ: RIAVITA PHARMA Kft.
 • Văn phòng đăng ký của nhà cung cấp dịch vụ: 15 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Địa chỉ nhận thư của nhà cung cấp dịch vụ: 15 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Số thuế: 0402117495
 • Tên của cơ quan đăng ký trong sổ đăng ký (tòa án đăng ký): Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng, Phòng đăng ký kinh doanh 
 • Số điện thoại: 0913438586
 • E-mail: info@riavita.vn
 • Trang web: www.riavita.vn

Thông tin chi tiết về nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ:

 • Tên nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ: SiteGround Spain S.L.
 • Địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ là Calle de Prim 19. 28001 Madrid, Tây Ban Nha.
 • Địa chỉ email của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ là sales@siteground.com

Dịch vụ Việc làm Công cộng Hungary (PES – chữ viết tắt của Hungary: ÁFSZ) được điều chỉnh bởi các quy định của luật pháp Hungary, cụ thể là

 

Đạo luật V năm 2013 về Bộ luật Dân sự

CVIII năm 2001 Hành động về các vấn đề nhất định trong dịch vụ thương mại điện tử và dịch vụ xã hội thông tin

1997 CLV. Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng

17/1999. (II.5.) Đối với các hợp đồng được giao kết vắng mặt

45/2014. (II.26.) Về các quy tắc chi tiết của hợp đồng giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp

19/2014 (IV.29.) Của NGM về các quy tắc thủ tục xử lý các yêu cầu bảo hành và bảo lãnh đối với các mặt hàng được bán theo hợp đồng giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp

1997 LXXVI. Đạo luật bản quyền

2011 CXX. Hành động dựa trên quyền tự quyết định thông tin và quyền tự do thông tin

Chỉ thị 2011/83 / EU của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng.Mô tả các điều kiện đăng ký và mua hàng.

Người tiêu dùng có thể đặt hàng mà không cần đăng ký và đăng ký. Việc gửi đơn đặt hàng được coi là một đề nghị, mà người tiêu dùng bị ràng buộc cho đến 48 giờ, nếu Nhà cung cấp dịch vụ xác nhận đơn đặt hàng qua e-mail trong thời gian này, cho biết ngày và phương thức thực hiện. Có xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ, hợp đồng được giao kết giữa các bên. Người tiêu dùng có nghĩa vụ đưa ra đề nghị sẽ chấm dứt nếu nhà cung cấp dịch vụ không xác nhận đơn đặt hàng trong thời hạn này.

Điều quan trọng là trong quá trình đăng ký hoặc đặt hàng mà không đăng ký, người tiêu dùng cần cung cấp thông tin chính xác (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail) vì việc thực hiện (xác nhận, giao hàng, lập hóa đơn) dựa trên dữ liệu do người tiêu dùng cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào hoặc các vấn đề hoặc lỗi khác có thể truy ngược lại dữ liệu do người tiêu dùng cung cấp không chính xác. Nhà cung cấp dịch vụ miễn trừ trách nhiệm của mình đối với hiệu suất dựa trên việc nhập dữ liệu không chính xác.

Người tiêu dùng có thể thay đổi dữ liệu được ghi không chính xác sau khi đăng nhập vào Tài khoản của tôi. Có thể thay đổi dữ liệu liên quan đến đơn hàng đang hoạt động bằng cách gọi +36 (70) 547-5096 hoặc địa chỉ E-mail được chỉ định bởi nhà cung cấp dịch vụ (info@riavita.hu) trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ chưa bắt đầu thực hiện đơn đặt hàng (tình trạng đơn hàng: đang tiến hành).
Mô tả phạm vi sản phẩm, giá cả, khuyến mại và trường hợp giá không chính xác.

Mô tả về giá, thông tin chung, thuộc tính, khuyến mại và mô tả chi tiết hơn của các sản phẩm được ghi trong trang web. Giá trên trang web chỉ là thông tin.

Giá tính bằng Đồng (VND) và đã bao gồm VAT.

Nếu sản phẩm đã đặt không có sẵn, nhà cung cấp dịch vụ có quyền từ chối đơn đặt hàng bằng cách thông báo cho người tiêu dùng về việc này.

Nếu Nhà cung cấp dịch vụ chỉ định giá không chính xác, thì Nhà cung cấp dịch vụ không có nghĩa vụ phải bán sản phẩm với giá không chính xác, nhưng có thể cung cấp dịch vụ giao hàng với mức giá chính xác, trong trường hợp đó, người tiêu dùng có quyền từ chối đơn hàng.

Các trường hợp giá hiển thị không chính xác: giá là 0đ, giá đã giảm theo chiết khấu, nhưng chiết khấu không chính xác (ví dụ: do lỗi tính toán).

Nhà cung cấp dịch vụ có quyền thay đổi giá của các sản phẩm có thể đặt hàng trên trang web của họ. Tất nhiên, việc sửa đổi không ảnh hưởng đến giá mua của các sản phẩm đã được đặt hàng.

Người mua hàng có thể nhấp vào sản phẩm đã chọn để xem mô tả chi tiết và mô tả đặc tính của sản phẩm đó. Nếu có ý định mua, bạn thêm sản phẩm cần mua vào giỏ hàng ảo bằng cách nhấn vào nút “Thêm vào giỏ hàng”. Bằng cách nhấp vào nút “Giỏ hàng” trong Giỏ hàng, bạn có thể xem các sản phẩm được đặt trong giỏ hàng trong quá trình mua hàng, cũng như tổng số tiền trên hóa đơn và chi phí vận chuyển. Tại đây bạn có thể kiểm tra đơn đặt hàng của mình, đặc biệt là giá cả và số lượng, bạn có thể thay đổi và cập nhật khi cần thiết. Giỏ hàng của bạn sẽ tự động tính toán tổng số tiền đặt hàng của bạn.

Nếu bạn cho rằng số lượng sản phẩm trong giỏ là phù hợp, đã kiểm tra số lượng cuối cùng và quyết định rằng họ muốn mua chúng, bạn có thể tiếp tục bằng cách nhấp vào nút “Chuyển đến thanh toán” và nhập các chi tiết cần thiết cho giao hàng (tên, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, e-mail, v.v.), đối với khách hàng đã đăng ký, thông tin này sẽ được hiển thị tự động và sau đó bạn có thể chọn giữa các phương thức giao hàng và thanh toán.

Nếu bạn tin rằng nội dung của giỏ hàng và dữ liệu được cung cấp là chính xác, bạn có thể hoàn tất đơn đặt hàng của mình bằng cách nhấp vào nút “Đặt hàng” và theo đây xác nhận rằng bạn đã thực hiện đề nghị mua hàng / hợp đồng với nghĩa vụ thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ. Đặt hàng là một đề nghị mà khách hàng bị ràng buộc trong 48 giờ.

Trước tiên, bạn sẽ nhận được phản hồi tự động về đơn đặt hàng của mình, phản hồi này chỉ ghi nhận đơn đặt hàng của bạn qua trang web, nhưng không thể hiện sự xác nhận. Nếu thông báo e-mail xác nhận tự động chứa dữ liệu của khách hàng không chính xác (ví dụ: tên), khách hàng có nghĩa vụ thông báo ngay cho nhà cung cấp dịch vụ bằng e-mail và đồng thời cung cấp dữ liệu chính xác.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ xác nhận đơn đặt hàng qua e-mail trong vòng 48 giờ, cho biết ngày và phương thức thực hiện, đơn hàng sẽ được xác nhận giữa các bên. Khách hàng có nghĩa vụ đưa ra đề nghị sẽ chấm dứt đơn hàng nếu nhà cung cấp dịch vụ không xác nhận đơn đặt hàng trong thời hạn này.

Khách hàng có thể đặt hàng bất cứ lúc nào. Với việc đặt hàng, khách hàng đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung này và xác nhận có ràng buộc với bên cung cấp dịch vụ.

Giá mua sản phẩm đã đặt có thể được thanh toán theo các cách sau:

 • đồng thời với việc đặt hàng trước (chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán trực tuyến) hoặc
 • khi nhận hàng trực tiếp hoặc khi nhận đơn giao hàng (thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ).

 

Nhận hàng trực tiếp

Khách hàng có thể nhận sản phẩm đã đặt tại văn phòng đăng ký của nhà cung cấp dịch vụ theo thời gian đã hẹn trước mà không phải trả phí giao hàng.

 

Chuyển khoản ngân hàng

Trong trường hợp chuyển hàng trước cùng lúc với đơn hàng, đơn hàng sẽ được xử lý khi nhận được số tiền đã chuyển.

 • Ngân hàng của người thụ hưởng: OTP BANK Plc.
 • Tên người thụ hưởng: RIAVITA PHARMA Kft.
 • Số tài khoản forint của người thụ hưởng: 11713184-21456334
 • Số tài khoản euro của người thụ hưởng: 11763134-39588885
 • IBAN: HU661176313439588885
 • Mã BIC / SWIFT: OTPVHUHB

 

Thanh toán khi giao hàng (COD)

Người tiêu dùng thanh toán cho sản phẩm đã đặt hàng bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ tín dụng tại thời điểm nhận sản phẩm đã đặt hàng. Hóa đơn sẽ được nhà cung cấp dịch vụ gửi trước qua e-mail, với một bản sao của hóa đơn được bao gồm trong gói hàng.

Người tiêu dùng có nghĩa vụ kiểm tra gói hàng trước mặt chuyển phát nhanh khi giao hàng và trong trường hợp có bất kỳ hư hỏng nào đối với bao bì, yêu cầu người chuyển phát báo cáo hoặc từ chối nhận gói hàng. Không có khả năng xảy ra khiếu nại tiếp theo mà không có báo cáo.

 

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng

Nhà cung cấp: Barion

Thanh toán thẻ tín dụng trực tuyến được thực hiện thông qua hệ thống Barion. Chi tiết thẻ tín dụng sẽ không được gửi cho người bán. Barion Payment Zrt. cung cấp  dịch vụ dưới sự giám sát của Magyar Nemzeti Bank, số giấy phép:

H-EN-I-1064/2013

Việc giao hàng diễn ra thông qua công ty chuyển phát bưu kiện GLS.

Chuyển phát bưu kiện vào ngày làm việc  từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trên lãnh thổ của Hungary và trong vòng 7 ngày làm việc tại các Quốc gia Thành viên EU.

Theo biểu giá của công ty chuyển phát bưu kiện GLS, giá của dịch vụ chuyển phát có thể dao động từ 2.376 HUF net đến 88.958 HUF net, tùy thuộc vào trọng lượng của bưu kiện, giá trị của sản phẩm được đặt và địa chỉ.

Người tiêu dùng có thể rút khỏi hợp đồng và trả lại sản phẩm đã đặt mà không cần nêu lý do trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm đã đặt.

Quy định chi tiết về quyền hoàn tiền

Người tiêu dùng được bảo vệ bởi Điều 45/2014. (II. 26.) có quyền rút lại mà không cần biện minh.

Người tiêu dùng có quyền hoàn tiền

 • (a) trong trường hợp hợp đồng mua bán sản phẩm
  • (aa) sản phẩm,
  • (ab) trong trường hợp bán nhiều sản phẩm, trong đó mỗi sản phẩm được cung cấp vào một thời điểm khác nhau, kể từ ngày nhận được sản phẩm cuối cùng được giao bởi người tiêu dùng hoặc bên thứ ba không phải là người vận chuyển do người đó chỉ định.
  • (ac) trong trường hợp một sản phẩm bao gồm nhiều lô hoặc mảnh, lô hoặc mảnh cuối cùng được giao,
  • (ad) nếu sản phẩm được cung cấp thường xuyên trong một khoảng thời gian nhất định, kể từ ngày nhận được dịch vụ đầu tiên bởi người tiêu dùng hoặc bên thứ ba không phải là nhà cung cấp dịch vụ và do người đó chỉ định;
 • (b) đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ, trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Các quy định tại điểm (a) sẽ không ảnh hưởng đến quyền của khách hàng trong việc thực hiện quyền thu hồi quy định tại điểm này từ ngày ký hợp đồng đến ngày nhận sản phẩm. Nếu khách hàng đã đưa ra đề nghị kết thúc hợp đồng thì người tiêu dùng có quyền rút lại đề nghị trước khi kết thúc hợp đồng, điều này sẽ loại bỏ nghĩa vụ đưa ra đề nghị bao gồm cả việc kết thúc hợp đồng.

Quyền hoàn tiền sẽ được coi là đã được thực hiện trong thời hạn nếu khách hàng gửi bản sao kê của mình cho nhà cung cấp dịch vụ trong khoảng thời gian 14 ngày. Trách nhiệm chứng minh thuộc về khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ xác nhận tuyên bố hoàn tiền của khách hàng trên một nhà cung cấp dữ liệu điện tử ngay sau khi nhận được, với điều kiện là nhà cung cấp dịch vụ cũng cung cấp cho khách hàng việc thực hiện quyền hoàn tiền trên trang web của họ.

Nếu khách hàng tuân thủ Điều 45/2014. (II. 26.) của Chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền mà người tiêu dùng đã thanh toán, bao gồm cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc thực hiện, không muộn hơn 14 sau khi biết việc hoàn tiền.

Nếu khách hàng lựa chọn cụ thể một phương thức vận tải khác với phương thức vận tải tiêu chuẩn ít tốn kém nhất, thì nhà cung cấp dịch vụ sẽ không có nghĩa vụ bồi hoàn các chi phí phát sinh thêm. Trong trường hợp này, khách hàng sẽ có nghĩa vụ hoàn trả theo mức phí vận chuyển chung đã nêu. Nhà cung cấp dịch vụ có thể giữ lại số tiền đã trả lại cho khách hàng cho đến khi khách hàng đã trả lại sản phẩm hoặc đã chứng minh được rằng sản phẩm trả lại có vấn đề. Nhà cung cấp dịch vụ không có quyền giữ lại nếu khách hàng đã cam kết tự trả lại sản phẩm.

Quyền hoàn tiền trong các trường hợp nêu tại khoản 1 có thể không được thực hiện theo Nghị định 45/2014 (II.26.). § 29 của Chính phủ. Trong trường hợp sản phẩm dễ hư hỏng hoặc được bảo quản hoặc sản phẩm được niêm phong, vì lý do sức khỏe hoặc vệ sinh, không thể trả lại sau khi đã mở sau khi giao hàng.

Phần thông tin người tiêu dùng này được soạn thảo theo sự cho phép tại Mục 9 (3) của Nghị định 45/2014 của Chính phủ (II.26.), Sử dụng Phụ lục 3 của Nghị định 45/2014 của Chính phủ (II.26.).

 1. Bảo hành phụ kiện

Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ thực hiện có lỗi, người tiêu dùng có thể yêu cầu bảo hành đối với nhà cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Khách hàng có thể chọn sử dụng các yêu cầu bảo hành phụ kiện sau:

Khách hàng có thể yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế, trừ khi không thể đáp ứng được nhu cầu mà họ lựa chọn hoặc sẽ dẫn đến một khoản chi phí bổ sung không tương xứng cho doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu khác của họ. Nếu khách hàng không yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế, họ có thể yêu cầu xem xét cắt giảm tương ứng hoặc khắc phục lỗi với chi phí của doanh nghiệp, hoặc yêu cầu họ hủy bỏ hoặc cuối cùng là rút khỏi hợp đồng.

Khách hàng có thể chuyển từ lựa chọn bảo hành này sang lựa chọn bảo hành khác, nhưng chi phí chuyển giao sẽ do khách hàng chịu, trừ khi được doanh nghiệp chịu thay.

Khách hàng phải báo cáo lỗi ngay sau khi phát hiện, nhưng không muộn hơn hai tháng sau khi phát hiện ra lỗi. Tuy nhiên, khách hàng không còn khẳng định quyền bảo hành của mình đối với sản phẩm sau thời hạn hai năm kể từ khi thực hiện hợp đồng.

Khách hàng có thể khẳng định yêu cầu bảo hành của mình chống lại nhà cung cấp dịch vụ.

Trong vòng sáu tháng kể từ ngày thực hiện, không có điều kiện nào khác ngoài việc thông báo lỗi để thực hiện yêu cầu bảo hành của bạn nếu khách hàng chứng minh rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, sáu tháng sau khi thực hiện, khách hàng phải chứng minh rằng lỗi mà họ đã nhận ra đã tồn tại tại thời điểm thực hiện.

 

 1. Bảo hành sản phẩm

Trong trường hợp có lỗi trong một vật có thể di chuyển (sản phẩm), khách hàng có thể, theo lựa chọn của mình, khẳng định quyền hoặc yêu cầu bảo hành sản phẩm được nêu tại điểm 1.

Theo yêu cầu bảo hành sản phẩm, khách hàng chỉ có thể yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bị lỗi.

Sản phẩm bị lỗi nếu sản phẩm đó không đáp ứng các yêu cầu chất lượng có hiệu lực tại thời điểm đưa ra thị trường hoặc không có các đặc tính do nhà sản xuất quy định.

Khách hàng có thể yêu cầu bảo hành sản phẩm của mình trong vòng hai năm kể từ khi nhà sản xuất đưa sản phẩm ra thị trường. Khi hết thời hạn này, khách hàng sẽ không còn quyền làm như vậy.

Khách hàng chỉ có thể yêu cầu bảo hành sản phẩm chống lại nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. Khách hàng phải chứng minh được lỗi của sản phẩm trong trường hợp có yêu cầu bảo hành sản phẩm.

Nhà sản xuất (nhà phân phối) chỉ được miễn nghĩa vụ bảo hành sản phẩm nếu họ chứng minh được rằng:

 • sản phẩm không được sản xuất hoặc tiếp thị trong quá trình hoạt động phi kinh doanh, hoặc
 • lỗi không thể phát hiện được tại thời điểm đưa ra thị trường theo tình trạng hiện đại, hoặc
 • lỗi trong sản phẩm là do áp dụng pháp luật hoặc một quy định chính thức bắt buộc.

Nhà sản xuất (nhà phân phối) chứng minh lý do miễn trừ là đủ.

Do cùng một lỗi, khách hàng có thể không khẳng định yêu cầu bảo hành phụ kiện và yêu cầu bảo hành sản phẩm đồng thời và song song. Tuy nhiên, nếu yêu cầu bảo hành sản phẩm của bạn được thực thi thành công, bạn có thể khẳng định yêu cầu bảo hành của nhà sản xuất đối với sản phẩm được thay thế hoặc bộ phận đã sửa chữa.

 

 1. Bảo hành

Nhà cung cấp dịch vụ không bán sản phẩm phải bảo hành (hàng tiêu dùng lâu bền).Các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm hoặc các hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ được đề cập trong CLV 1997. trên cơ sở Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng, bằng lời nói hoặc bằng văn bản tại các chi tiết liên hệ sau của nhà cung cấp dịch vụ:

 • Địa chỉ e-mail: info@riavita.hu
 • Điện thoại: +36 (70) 5475096

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ ngay lập tức kiểm tra và, nếu có thể, khắc phục khiếu nại bằng lời nói cho khách hàng. Nếu người tiêu dùng không đồng ý với việc xử lý khiếu nại hoặc không thể kiểm tra khiếu nại ngay lập tức, nhà cung cấp dịch vụ sẽ ghi lại đơn khiếu nại và vị trí của mình và cung cấp một bản sao cho người tiêu dùng và chậm nhất là 30 ngày cùng câu trả lời nội dung.

Khiếu nại bằng lời nói qua điện thoại phải được công ty cung cấp một số nhận dạng duy nhất.

Hồ sơ khiếu nại phải bao gồm các nội dung sau:

 • tên và địa chỉ của khách hàng,
 • địa điểm, thời gian và cách thức gửi đơn khiếu nại,
 • mô tả chi tiết về khiếu nại của khách hàng,
 • một danh sách các tài liệu, tài liệu và bằng chứng khác do khách hàng trình bày,
 • tuyên bố của doanh nghiệp về quan điểm của mình đối với khiếu nại của khách hàng, nếu khiếu nại có thể được kiểm tra ngay lập tức,
 • chữ ký của người lập biên bản và khách hàng, ngoại trừ khiếu nại miệng được thực hiện qua điện thoại,
 • địa điểm và thời gian ghi biên bản,
 • trong trường hợp khiếu nại bằng miệng được thông báo qua điện thoại hoặc dịch vụ liên lạc điện tử khác, số nhận dạng duy nhất của khiếu nại.

Công ty phải lưu hồ sơ khiếu nại và bản sao thư trả lời trong vòng 5 năm và xuất trình cho cơ quan kiểm tra theo yêu cầu.

Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ biện minh cho lập trường của mình nếu từ chối khiếu nại. Nếu khiếu nại bị từ chối, doanh nghiệp sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản mà cơ quan hoặc cơ quan hòa giải, tùy thuộc vào bản chất của khiếu nại, có thể yêu cầu giải quyết.

Khách hàng có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nơi cư trú, cơ quan cấp huyện. Chi tiết liên hệ của các văn phòng quận, huyện có thể được tìm thấy trên trang web https://jarasinfo.gov.hu/.

Nếu bất kỳ tranh chấp nào của người tiêu dùng giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng không được giải quyết trong quá trình thương lượng với nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng có thể nộp đơn đến cơ quan hòa giải có thẩm quyền theo nơi cư trú hoặc nơi ở của mình hoặc Cơ quan hòa giải có thẩm quyền theo dịch vụ văn phòng đăng ký của nhà cung cấp.

Cơ quan hòa giải Hungary là một cơ quan độc lập hoạt động miễn phí và có thể truy cập được trên khắp đất nước, ngoài phòng thương mại và công nghiệp của quận (thủ đô).

Thông tin thêm về các Cơ quan hòa giải có sẵn tại đây:

 • www.bekeltetes.hu
 • Thông tin thêm về các Cơ quan hòa giải có thẩm quyền về mặt lãnh thổ có sẵn tại đây: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Cơ quan hòa giải có thẩm quyền theo lãnh thổ theo văn phòng đăng ký của Nhà cung cấp dịch vụ:

 • Ban hòa giải Budapest do Phòng Thương mại và Công nghiệp Budapest điều hành
 • Địa chỉ: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Số điện thoại: 06-1-488-2131
 • Số fax: 06-1-488-2186
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Nhà cung cấp dịch vụ có quyền đơn phương sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực cùng lúc khi nó xuất hiện trên trang web.

Các Bên ký kết sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để giải quyết mọi tranh chấp có thể nảy sinh từ các cuộc đàm phán. Nếu không thể giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, các Bên ký kết sẽ quy định thẩm quyền riêng của tòa án có thẩm quyền đối với nơi thành lập nhà cung cấp dịch vụ, tùy theo giá trị giới hạn.

Bảo vệ bản quyền của webshop: Đạo luật LXXVI năm 1999 về bản quyền. Căn cứ vào Mục 1 (1) của Đạo luật số. Căn cứ vào Mục 16 (1), không được phép lấy bất kỳ tài liệu nào từ trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu quyền. Với sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền, việc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web phải bao gồm tác giả và địa chỉ của trang web.

Thông tin quản lý dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ có trên trang web sau:

Chính sách bảo mật