Đăng kí cho Đại lý

Riavita

Thông tin chung

Đăng kí chỉ dành cho nhà phân phối

Với điều kiện dành riêng cho Đại lý/Nhà phân phối, bạn có thể mua với giá chiết khấu, theo quy định được đề ra trong Quy định dành cho Nhà phân phối.

Mẫu đăng kí

Chúng tôi sẽ phê duyệt hồ sơ nhà phân phối nếu số lượng đơn đặt hàng đầu tiên vượt quá tổng giá trị tối thiểu 50.000.000 VND.