Mùa dị ứng phấn hoa

Website blog cover 5

Khi hệ miễn dịch hoạt động lỗi sẽ kích hoạt và phản ứng với những tác nhân ngoại lai vô hại như phấn hoa, bụi, protein trong lông động vật, hoa quả (táo, mít, kiwi, anh đào, dâu), hải sản. Dưới đây là một trong các biện pháp củng cố hệ miễn dịch được khuyên dùng bởi các chuyên gia của chúng tôi.